+48 42 617 21 54

Młodzi Gniewni Bezpieczni

no images were found

Celem projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie trzeciej misji uczelni, poprzez realizację warsztatów, mających za zadanie rozwijanie tolerancji, integracji, dialogu kulturowego i społecznego, skierowanych do 750 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat z 15 szkół średnich (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe), z całej Polski.

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy Projektu wezmą udział w sumie w 48 godzinach lekcyjnych warsztatów podzielonych na dwa bloki tematyczne dotyczące:

  • rozwoju kompetencji i wiedzy z zakresu ICT,
  • rozwoju kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych w pracy zawodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś  Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.