+48 42 617 21 54

Nasze Ekologiczne Pracownie – BSP

Utworzenie punktu dydaktycznego w Bernardyńskiej Szkole Podstawowej im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”- edycja 2021

Beneficjent: Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) w Krakowie
Realizator: Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi 
Wartość całkowita zadania: 57 707 pln
Wartość dofinansowania: 49 716 pln w formie dotacji

Utworzenie punktu dydaktycznego zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”