+48 42 617 21 54

Aktywna Tablica

Szkoły Bernardyńskie w Łodzi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiączyniu Dolnym

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły zagranicą.


Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym oraz Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. A. Pankiewicza w Łodzi w 2019 r. otrzymały przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku naszych szkół było to po dwa interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Działania podejmowane w ramach udziału w programie rządowym „Aktywna Tablica”:

  1. Udział nauczycieli  w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
  2. Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami ws. utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
  3. Organizowanie spotkań nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w ramach sieci.
  4. Organizowanie lekcji otwartych z udziałem TIK w nauczaniu.
  5. Dzielenie się przyjętymi  rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
  6. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły  z wykorzystaniem TIK.
  7. Wykorzystywaniu w szerokim zakresie TIK w zajęciach edukacyjnych.
  8. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, okresowych sprawozdań z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-7 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier i problemów w realizacji Programu.
  9. Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora Programu.