+48 42 617 21 54

Erasmus+ PSP Wiączyń

W okresie 1 czerwca 2022 – 31 sierpnia 2023 r. realizować będziemy projekt Erasmus+ w ramach akredytowanych projektów mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej (KA121-SCH).
Główne cele do realizacji to: 
1. podniesienie kompetencji językowych i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami przez nauczycieli
2. realizacja edukacji włączającej przy wykorzystaniu położenia szkoły i naturalnego środowiska
3. podniesienie kompetencji językowych uczniów.

Właśnie dwie nasze nauczycielki są w Dublinie na kursie językowym Training English Language & Practice of CLILL in parallel w szkole Twin English Centres.