+48 42 617 21 54

Organ prowadzący

 
Oficjalna nazwa zakonu: Zakon Braci Mniejszych
Założyciel: Święty Franciszek Asyżu (1182 – 1226)
Strój zakonny: Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami, oznaczającymi trzy śluby zakonne: posłuszeństwo, ubóstwo i czystość.
Hasło: POKÓJ I DOBRO!
Najbardziej znani święci: Franciszek z Asyżu, Antoni z Padwy, Bonawentura, Bernardyn ze Sieny, Jan Kapistran

 

Szkoły Bernardyńskie w Łodzi są prywatnymi szkołami, posiadającymi uprawnienia szkół publicznych, prowadzonymi przez Prowincję Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych (w Polsce powszechnie zwanych Bernardynami).

Siedziba Kurii Prowincjalnej OO. Bernardynów znajduje się w  Krakowie, przy ulicy Bernardyńskiej 2.
www.bernardyni.pl