+48 42 617 21 54

Historia szkół OO. Bernardynów w pigułce

Początki i II Wojna Światowa

Kiedy w 1930 r. o. Anastazy Pankiewicz – bernardyński zakonnik – przybył do Łodzi, nie miał wątpliwości, że swoją posługę zwiąże z praca na rzecz młodzieży. Pozyskawszy poparcie bpa Wincentego Tymienieckiego rozpoczął budowę najpierw skromnego domu zakonnego, później kościoła, a następnie szkoły. Marzył, aby ośrodek bernardyński „na Górce” stał się miejscem modlitwy i nauki dla wszystkich, starszych i młodszych. Rok 1937 był pod wieloma względami trudny – należało uzyskać niezbędne pozwolenia, wyposażyć pracownie, przeprowadzić nabór kandydatów. Nad wszystkim osobiście czuwał o. Anastazy. Dynamiczny rozwój placówki, tak ofiarnie wspieranej przez mieszkańców Bałut, przerwał wybuch II wojny światowej. W grudniu 1939 r. większość profesorów została aresztowana przez okupantów. O. Pankiewicz został zmuszony do ogłoszenia uczniom decyzji o zamknięciu szkoły. W niedługim czasie jej budowniczego aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Budynek szkoły hitlerowcy przekształcili w Główny Urząd Rasowy.

Okres powojenny i dzisiaj

W 1945 r. obiekt przejęła nowa władza państwowa, która ulokowała w nim XI LO. W późniejszym okresie w budynku mieściła się także szkoła pielęgniarska.

Na mocy przemian politycznych w 1989 r. Zakon OO. Bernardynów odzyskał budynek i powrót szkoły bernardyńskiej mógł stać się faktem…

Współczesna placówka edukacyjna OO. Bernardynów to nowoczesny kompleks wielu szkół:

  • Bernardyńska Szkoła Podstawowa ze świetlicą edukacyjną,,
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
  • Ognisko Muzyczne, które pragniemy przekształcić w Szkołę Muzyczną I Stopnia.

Kalendarium:

1930 – przybycie o. Anastazego Pankiewicza do Łodzi
1936 – rozpoczęcie budowy szkoły
1937 – otwarcie Prywatnego Gimnazjum Męskiego pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy
1938 – oddanie do użytku Sali gimnastycznej
1939 – aresztowanie większości profesorów; decyzja o zamknięciu szkoły
1940-1946 – przejście budynku w ręce okupantów najpierw niemieckich, następnie sowieckich
1947 – pierwszy egzamin maturalny w państwowej szkole koedukacyjnej – XI LO
Lata 70. XX w. – utworzenie szkoły pielęgniarskiej
1989 – odzyskanie przez OO. Bernardynów budynku szkoły
1990 – przeniesienie z Kalwarii Zebrzydowskiej Niższego Seminarium Duchownego
1995 – przekształcenie NSD w koedukacyjne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. O. Anastazego Pankiewicza
2000 – otwarcie Gimnazjum OO. Bernardynów im. O. Anastazego Pankiewicza
2002 – zawieszenie działalności Kolegium Franciszkańskiego (internatu powstałego z przekształcenia NSD)
2013 – oddanie do użytku kompleksu boisk wielofunkcyjnych
2015 – rozpoczęcie nauki gry na instrumentach muzycznych w ramach powstającej Szkoły Muzycznej I Stopnia
2016 – otwarcie Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej
2018 – otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiączyniu Dolnym
2019 – zamknięcie Gimnazjum OO. Bernardynów