+48 42 656 11 24

Dyrekcja

Od 1 września 2013 r. dyrektorem Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego jest o. Juwenalis Andrzejczak, natomiast dyrektorem do spraw nadzoru pedagogicznego jest p. Marcin Jastrzębowski.