+48 509 061 482

Dyrekcja

Od 1 września 2013 r. dyrektorem Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej i Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego jest o. Juwenalis Andrzejczak, natomiast dyrektorem do spraw nadzoru pedagogicznego jest p. Marcin Jastrzębowski.