+48 42 617 21 54

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Porządek spotkań we wtorek 01.09.2020

Klasa 1 – spotkanie w sali gimnastycznej o godzinie 13.00 ucznia i 1 rodzica z wychowawcą
i dyrekcją szkoły.
Prosimy o zasłonięcie ust i nosa maseczką do zajęcia miejsc siedzących w sali.
Tego dnia będą rozdawane podręczniki dla klasy 1.

Klasa 2 – spotkanie uczniów bez rodziców z wychowawcą o godzinie 12.00

Klasa 3 – spotkanie uczniów bez rodziców z wychowawcą o godzinie 11.30

Klasa 4 – spotkanie uczniów bez rodziców z wychowawcą o godzinie 11.00

Klasa 5 – spotkanie uczniów bez rodziców z wychowawcą o godzinie 9.00

Klasa 6 – spotkanie uczniów bez rodziców z wychowawcą o godzinie 10.00

Klasa 7 – spotkanie uczniów bez rodziców z wychowawcą o godzinie 9.00

Klasa 8 – spotkanie uczniów bez rodziców z wychowawcą o godzinie 11.00

Rodzice nowo przyjętych uczniów mogą wejść razem z dzieckiem na teren szkoły i poczekać w szatni.

Uwaga!
Rodziców dzieci klasy 8 zapraszamy na zebranie organizacyjne w dn. 01.09.2020 o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej. Prosimy o punktualne przybycie.

Rozkład sal do spotkań będzie wywieszony na drzwiach głównych.

W trakcie spotkań uczniów klas 2-8 rodziców prosimy o oczekiwanie przed budynkiem szkoły.

Do zobaczenia!