+48 42 617 21 54

Plebiscyt Dziennika Łódzkiego

W jesiennym Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Łódzkiego w kategorii nauczyciel klas 0-3 Pani Monika Jaszczyk zajęła 2. miejsce.
Gratulujemy!
Dziękujemy Rodzicom, którzy zgłosili kandydaturę Pani Moniki i tym, którzy oddali głosy.
Jest to z pewnością wyraz szacunku, uznania i wdzięczności za trud wkładany w edukację i wychowanie najmłodszych.