+48 42 617 21 54

Śp. Beata Zawalich

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 grudnia 2021 roku, przeżywszy 53 lata, odeszła

śp. Beata Zawalich

W Zmarłej tracimy koleżankę, przyjaciela, opiekuna i wychowawcę młodzieży,
wybitnego romanistę, oddanego swej pracy wieloletniego
pracownika naszych Szkół.
Wieczny odpoczynek raczej Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczna
i cała Społeczność Szkół Bernardyńskich

Pogrzeb odbędzie się 29 grudnia (środa) o 12.45 na cmentarzu pod wezwaniem świętego Rocha na Radogoszczu.