+48 42 617 21 54

Marzena Dębczak

Graduation:

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
W roku 2011 otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego.

Posiada kilkunastoletni staż pracy dydaktycznej, m.in. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Królowej Pokoju  w Łowiczu (OO. Pijarów), Prywatne Gimnazjum Likejon. Od roku szkolnego 2000 rozpoczęła pracę w Gimnazjum OO. Bernardynów, a od 2003 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Z jej inspiracji i przy jej pomocy wielu uczniów odniosło sukcesy w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Wiedzy o Sztuce (34 finalistów i 12 laureatów), a także w konkursach plastycznych i fotograficznych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. Cyklicznie organizuje wystawy prezentujące prace uczniów poza szkołą w różnych miejscach dostępnych szerokiej publiczności – placówkach oświatowych i instytucjach kulturalnych. Od momentu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach doskonalenia zawodowego.