+48 42 617 21 54

Magdalena Kujawińska

Graduation:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filologii Angielskiej.
W latach 2005-2006 była zatrudniona w szkole podstawowej nr 113 w Łodzi. Od 2007 r. pracuje w gimnazjum OO. Bernardynów na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Uzyskała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego. Jest szkolnym koordynatorem projektów edukacyjnych, administratorem dziennika elektronicznego LIBRUS. W ramach koła przedmiotowego przygotowuje uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.