+48 42 617 21 54

Klaudia Żebrowska

Graduation:

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W 1990 otrzymała tytuł magistra filologii romańskiej, specjalność nauczycielska.
Pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1990 roku w szkole podstawowej nr 188 w Łodzi. W roku 1992 rozpoczęła pracę w Niższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów w Łodzi. Od roku 1994 jest lektorem w szkołach języków obcych, gdzie pracuje ze słuchaczami w różnym wieku i na różnym poziomie zawansowania. Od 1995 roku jest opiekunem studentów filologii romańskiej odbywających praktyki pedagogiczne.

Od roku szkolnego 1998/99 rozpoczęła prowadzenie zajęć przygotowujących do zdawania kolejnych jednostek egzaminu DELF (Diplôme d’Études en Langue Française), w związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia klas DELF pełniła również funkcje egzaminatora na zamkniętych sesjach delfowskich. W latach 1998 – 2002 prowadziła klasy z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, poziom DELF. W ramach zajęć przygotowała wiele wydarzeń edukacyjnych związanych z kulturą krajów frankofońskich. Aby przybliżyć młodzieży klas DELF kulturę i cywilizację Francji, organizowała wycieczki studyjne do tego kraju.
Od roku 2000 rozpoczęła realizację programu DELF w Gimnazjum OO. Bernardynów w Łodzi. W tym samym roku otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego.
Od roku 2001 jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z języka francuskiego, a od 2012 egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego. W związku z uzyskanymi uprawnieniami uczestniczy w sprawdzaniu arkuszy egzaminacyjnych jako egzaminator przy OKE w Łodzi. Przygotowuje uczniów do udziału w Olimpiadzie Języka Francuskiego, Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym z Języka Francuskiego, konkursów cywilizacyjnych i Konkursu Piosenki Francuskiej.

W latach 2004 – 2006 i 2007-2008 przebywała we Francji na studiach literackich w Miluzie. Uzyskała dyplom MASTER 2 LETERS z literatury komparatywnej. Pracowała jako nauczyciel języka francuskiego w szkole we Francji (Troyes). Ukończyła liczne staże językowo-metodyczne w Polsce i we Francji.
W trakcie pracy zawodowej przygotowała wielu uczniów do udziału w Olimpiadzie Języka Francuskiego, Konkursu Poezji i Prozy i Piosenki Francuskiej. Jest współautorką programu nauczania języka francuskiego dla klas I-III gimnazjum.