+48 42 617 21 54

Ewelina Walicka

Graduation:

Ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki – kierunek informatyka i technologie informacyjne.

Pracę zawodową rozpoczęła w roku 2006 jako nauczyciel w szkole średniej, obecnie jest związana z każdym poziomem nauczania, zarówno z zakresu biologii, przyrody, jak i informatyki. W ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Wiedza –szansa na lepsze życie”. Obecnie jest członkiem zespołu projektowego „Szkoła z klasą 2.0”  W oparciu o zdobyte doświadczenie realizuje w ramach zajęć elementy pracy metodą projektu. Od momentu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach doskonalenia zawodowego.