+48 42 617 21 54

Ewa Kołodziejczyk

Graduation:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek zastosowania matematyki.
W 2009 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela dyplomowanego.

Od 1996 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku nauczyciela matematyki w KLO im. bł. o. Pankiewicza. Przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Wszyscy uczniowie przygotowywani przez p. Kołodziejczyk zdali egzamin maturalny. W latach 2002 – 2004 była zatrudniona na stanowisku nauczyciela matematyki w Gimnazjum OO. Bernardynów. Od 2011 pracuje na stanowisku nauczyciela w XII LO w Łodzi. Od roku 2002 jest egzaminatorem OKE w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. W związku z uzyskanymi uprawnieniami od 2005 roku uczestniczy w sprawdzaniu arkuszy egzaminacyjnych. Jest również egzaminatorem OKE w Łodzi w zakresie egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Posiada uprawnienia Kierowników Placówek Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży. Od momentu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, seminariach i warsztatach metodycznych związanych z wykonywanym zawodem.