+48 42 617 21 54

Anna Barczyńska

Graduation:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Ukończyła również studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej, „Uczmy inaczej” – z zakresu matematyki, a także  szkolenia dla nauczycieli fizyki w CERNie. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych.

W 2007 r. podjęła pracę w Gimnazjum OO. Bernardynów a następnie również w KLO na stanowisku nauczyciela matematyki i fizyki. Pełni również funkcję wychowawcy. Ukończyła różnego rodzaju kursy i studia doskonalące warsztat zawodowy: liczne szkolenia i konsultacje podejmujące tematykę nauczanych przez nią przedmiotów i nowoczesnych form pracy z uczniami, np. konferencje pt. „Problemy Dydaktyki Fizyki”, „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”.

Prowadzi szkolne koło fizyczne „EMCeKwadraciaki”,  wraz  z którym uczestniczy  w wyprawach naukowych, a przede wszystkim w corocznym Festiwalu Szkolnych Kół Fizycznych. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzone przez p. Barczyńską koło fizyczne zostało objęte patronatem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.  Od ośmiu lat jest opiekunem grupy w czasie Szkolnych Obozów Aktywnego Wypoczynku organizowanych przez naszą szkołę pod kierownictwem p. Pawła Szyjkowskiego. Starając się pokazać naszej młodzieży nie tylko fizyczną stronę otaczającego nas świata, zachęca i towarzyszy im w różnorodnych akcjach, np. na rzecz ratowania zabytków, promujących zdrowy styl życia itp.