+48 42 656 11 24

Relacja z wizyty w Urzędzie Miasta

W grudniu ubiegłego roku w naszym liceum został organizowany Wieczór Poezji Niemieckiej. Jednym z gości był pan Marcin Gołaszewski, pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej UŁ oraz  przewodniczący Rady Miejskiej.

W ramach rewizyty w Urzędzie Miasta Łodzi osoby zaangażowane w przygotowanie artystycznego spotkania z literaturą niemiecką spędziły dzień w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. Uczniowie zwiedzili budynek, odwiedzając najważniejsze w urzędzie pomieszczenia: gabinet pani Hanny Zdanowskiej – prezent miasta, gabinet pana Marcina Gołaszewskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej, Dużą i Małą Salę Obrad.

Następnie mieli okazję uczestniczyć w obradach Młodzieżowej Rady Miasta, wysłuchać dyskusji na temat mowy nienawiści w nawiązaniu do tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Uczniowie naszego liceum byli także światkami podpisania Rezolucji MRM w Łodzi w sprawie szerzącej się w Polsce mowy nienawiści.

Kolejny punkt programu stanowiło uczestnictwo w konsultacjach społecznych poświęconych budżetowi obywatelskiemu. Czas spędzony w Małej Sali Obrad okazał się „żywym spotkaniem z polityką od kuchni”.

Dzień spędzony w UMŁ zakończyło spotkanie z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Marcinem Gołaszewskim, który chętnie udzielał odpowiedzi na temat zaangażowania młodzieży w politykę, samorządowości, zadań i obowiązków należących do pracowników urzędu miasta.

Monika Ociepa, kl. II a KLO