+48 42 617 21 54

Oferta KLO im. o. A. Pankiewicza

 

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej obowiązkowo uczęszczają na zajęcia
z wybranego jednego języka obcego (j. angielski / j. niemiecki / j. francuski) na poziomie rozszerzonym. Drugi język realizują zgodnie z wyborem wg poziomu zaawansowania.
Od klasy pierwszej prowadzone są także zajęcia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego
i matematyki.

Od drugiego semestru pierwszej klasy w liceum III letnim, i drugiej klasy w liceum IV letnim, uczeń może podjąć naukę niektórych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Zajęcia takie pomagają podjąć właściwą decyzję przed ostatecznym wyborem obowiązkowych rozszerzeń przedmiotowych. Wybrane przedmioty dają możliwość realizacji tzw. ścieżek edukacyjnych (zwanych niekiedy w szkołach profilami).

no images were found

  1. Uczeń może wybrać od 2 do 4 przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
    z zastrzeżeniem, że jednym z tych przedmiotów będzie: historia, geografia, fizyka, chemia lub biologia.
  2. Uczeń od początku nauki w liceum realizuje jeden z dwóch nauczanych w szkole języków obcych na poziomie rozszerzonym.
  3. Uczeń w drugim semestrze klasy pierwszej dokonuje wstępnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, aby poznać specyfikę danej dziedziny, zakres wymagań nauczyciela oraz zagadnień do egzaminu maturalnego.
  4. Uczeń obowiązkowo uczestniczy w dodatkowych zajęciach prowadzonych wspólnie
    z łódzkimi uczelniami, korzysta z laboratoriów oraz poznaje specyfikę nauki na poziomie akademickim.
  5. Uczeń ma możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych o charakterze wyrównawczym, sportowym czy edukacyjnym.

 

Realizacja ścieżek przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym

Uczeń w ramach proponowanej ścieżki edukacyjnej wybiera minimum 3 przedmioty spośród:

1.Uczeń planujący studia na kierunkach technicznych ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + matematyka lub fizyka lub chemia

2. Uczeń planujący studia na kierunkach medycznych ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + matematyka i/lub biologia i/lub chemia

lub

język obcy (dowolnie wybrany) + matematyka i/lub biologia i/lub fizyka

3.Uczeń planujący studia na kierunkach humanistycznych ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + język polski i/lub historia i/lub historia sztuki

lub

język obcy (dowolnie wybrany) +język polski i/lub historia i/lub wos

4.Uczeń planujący studia prawnicze lub na kierunkach gospodarczych
i społecznych
ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + geografia i/lub wos i/lub matematyka i/lub język polski

 

Rozkład godzin – zwiększona ilość godzin pracy z uczniem

no images were found