+48 42 656 11 24

Oferta KLO im. o. A. Pankiewicza

Od września 1995 roku w szkole „na Górce” funkcjonuje koedukacyjne liceum ogólnokształcące. Każdego roku dyrekcja oraz nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby nauka sprzyjała właściwemu rozwojowi uczniów.

Oferta edukacyjna
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego OO. Bernardynów
na rok szkolny 2017/2018

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej obowiązkowo uczęszczają na zajęcia
z wybranego jednego języka obcego (j. angielski / j. niemiecki / j. francuski) na poziomie rozszerzonym. Drugi język realizują zgodnie z wyborem wg poziomu zaawansowania. Od klasy pierwszej prowadzone są także zajęcia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego
i matematyki. Elementem wyróżniającym szkołę spośród innych jest fakt, że już od drugiego semestru pierwszej klasy uczeń może podjąć naukę niektórych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Zajęcia takie pomagają podjąć właściwą decyzję przed ostatecznym wyborem rozszerzeń przedmiotowych obowiązkowych od klasy II. Wybrane przedmioty dają możliwość realizacji tzw. ścieżek edukacyjnych (zwanych niekiedy w szkołach profilami).

 1. Uczeń może wybrać od 2 do 4 przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
  z zastrzeżeniem, że jednym z tych przedmiotów będzie: historia, geografia, fizyka, chemia lub biologia.
 2. Uczeń od początku nauki w liceum realizuje jeden z dwóch nauczanych w szkole języków obcych na poziomie rozszerzonym.
 3. Uczeń w drugim semestrze klasy pierwszej dokonuje wstępnego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, aby poznać specyfikę danej dziedziny, zakres wymagań nauczyciela oraz zagadnień do egzaminu maturalnego.
 4. Uczeń obowiązkowo uczestniczy w dodatkowych zajęciach prowadzonych wspólnie
  z łódzkimi uczelniami, korzysta z laboratoriów oraz poznaje specyfikę nauki na poziomie akademickim.
 5. Uczeń ma możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych o charakterze wyrównawczym, sportowym czy edukacyjnym.

Realizacja ścieżek przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym OO. Bernardynów

Uczeń w ramach proponowanej ścieżki edukacyjnej wybiera minimum 3 przedmioty spośród:

1.Uczeń planujący studia na kierunkach technicznych ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + matematyka lub fizyka lub chemia

2. Uczeń planujący studia na kierunkach medycznych ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + matematyka i/lub biologia i/lub chemia

lub

język obcy (dowolnie wybrany) + matematyka i/lub biologia i/lub fizyka

3.Uczeń planujący studia na kierunkach humanistycznych ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + język polski i/lub historia i/lub historia sztuki

lub

język obcy (dowolnie wybrany) +język polski i/lub historia i/lub wos

4.Uczeń planujący studia prawnicze lub na kierunkach gospodarczych
i społecznych
ma możliwość nauki następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język obcy (dowolnie wybrany) + geografia i/lub wos i/lub matematyka i/lub język polski

 

Rozkład godzin w trzyletnim cyklu nauczania – zwiększona ilość godzin pracy z uczniem

oraz… atrakcyjne projekty, wyjazdy integracyjne, krajoznawcze, sportowe i językowe, niepowtarzalna atmosfera, przyszłość!!!

Nie szukaj korepetycji – po prostu wybierz dobrą szkołę!

Warto wybrać naszą szkołę gdyż…

 Wymiernymi efektami bernardyńskiego modelu edukacji są:

 • najwyższy w woj. łódzkim wynik z matury z j. polskiego na poziomie rozszerzonym w 2016 roku;
 • wysoki współczynnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (od roku 2014 konsekwentnie jesteśmy trzecią szkołą w Łodzi w gronie szkół niesamorządowych – dane opracowane przez „Dziennik Łódzki”);
 • mało liczne klasy oraz grupy przygotowujące się do egzaminu maturalnego;
 • realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym w ramach ścieżek edukacyjnych (inżynierska, medyczna, prawno-humanistyczna, lingwistyczna);
 • ścieżki edukacyjne opracowane wg uczniowskich planów budowania kariery zawodowej;
 • doradztwo zawodowe;
 • zwiększona ilość zajęć z przedmiotów wiodących na poszczególnych typach uczelni wyższych (np. matematyka, biologia, historia sztuki, wos);
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • formacja patriotyczna i katolicka;
 • doświadczona i pomocna kadra pedagogiczna (większość nauczycieli to egzaminatorzy maturalni);
 • liczne wycieczki, wyjazdy integracyjne, pielgrzymki, lekcje terenowe i laboratoryjne;
 • nowocześnie wyposażone pracownie sprzyjające wyzwaniom edukacyjnym współczesności i przyszłości;
 • współpraca z łódzkimi uczelniami oraz instytucjami Radą Szkół Katolickich, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Instytutem Pamięci Narodowej, Klubem Sportowym „Społem”, Muzeum Miasta Łodzi, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, EC1; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej; Radio Niepokalanów, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Szpital Dziecięcym im. M. Konopnickiej przy ul. Spornej); Fundacja Innopolis, Międzynarodowa Organizacja Studentów AIESEC; Alliance Francaise; Instytut Profilaktyki Zintegrowanej; łódzkie szkoły katolickie.

Nasze plusy:

 • doświadczenie
 • stabilna kadra pedagogiczna
 • bezpieczeństwo
 • budynek szkoły monitorowane wewnątrz i na zewnątrz
 • przyjazna i rodzinna atmosfera
 • wysokie wyniki nauczania
 • indywidualizacja
 • mało liczne zespoły klasowe
 • grupy językowe dobrane wg poziomu znajomości języka
 • zwiększona ilość godzin dydaktycznych
 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
 • współpraca z wieloma uczelniami i instytucjami (Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Instytut Pamięci Narodowej, Klub Sportowy „Społem”, Okręgowa Rada Adwokacka, Muzeum Miasta Łodzi, )
 • smaczne obiady domowe przygotowane na miejscu przez szkolną kuchnie
 • ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych
 • projekty językowe prowadzone na miejscu oraz wyjazdowe