Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiączyniu Dolnym

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ OO. BERNARDYNÓW W WIĄCZYNIU DOLNYM Podstawa prawna: Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia … Czytaj dalej Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiączyniu Dolnym