Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SPRAWDZANIA, KLASYFIKOWANIA, OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIA W BERNARDYŃSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  OO. BERNARDYNÓW Podstawa prawna: Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 z pozn. zm.) Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z pozn. zm.) Rozporządzenie MEN … Czytaj dalej Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące