+48 42 617 21 54

Wybory do Samorządu

Skład Samorządu Uczniowskiego BSP po zakończonej II turze wyborów kształtuje się następująco:
Miłosz – kl. 7b – przewodniczący SU
Alicja – kl. 8 – zastępca przewodniczącego SU.
W skład SU wchodzą także: Mateusz (kl. 4) oraz Maciej (kl. 5),a także wszyscy przewodniczący klas 4-8 BSP. 

Z powodu braku kandydatów do SU w Bernardyńskim LOi rezygnacji z funkcji przewodniczącego Kacpra w roku 2022/2023 funkcję przewodniczącej obejmuje:
Ada – kl. II BLO
W skład SU wchodzą wszyscy przewodniczący klas I-IV BLO.