+48 42 656 11 24

Obchody jubileuszu Archidiecezji Łódzkiej – konkursy

Konkursy są organizowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Łódzkiej we współpracy naszymi szkołami oraz Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Konkurs plastyczny:

Czekamy na prace plastyczne podejmujące poniższe tematy:

 1. Pejzaż architektoniczny: dowolny zabytek sakralny z terenu Archidiecezji Łódzkiej.
 2. Scena historyczna:
  a. dowolna scena z życia i działalności biskupa – księdza Prałata Wincentego Tymienieckiego,
  b. wizyta papieża Jana Pawła II w Łodzi,
  c. ilustracja doniosłego wydarzenia z życiorysu wybranego świętego, błogosławionego
  lub męczennika związanego z Archidiecezją Łódzką.
 3. Aspekty działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ekumenicznej
  w Archidiecezji Łódzkiej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
Termin przesłania przez szkoły/uczestników prac konkursowych do 15.11.2021 r.
Zakończenie Konkursu, podanie wyników i wręczenia nagród 7.12.2021 r. miejsce – Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi ul. Św. Stanisława Kostki 14.

Konkurs literacki:

Czekamy na prace literackie podejmujące poniższe tematy;

 1. Powstanie i dzieje Archidiecezji Łódzkiej.
 2. Działalność duszpasterska i charytatywno-dobroczynna pierwszego biskupa ks. prałata
  Wincentego Tymienieckiego, ordynariusza łódzkiego w latach 1921-1934.
 3. Postać papieża świętego Jana Pawła II – wizyta w Łodzi.
 4. Aspekty działalności duszpasterskiej, charytatywnej, ekumenicznej w Archidiecezji Łódzkiej.
 5. Najważniejsze zabytki sakralne w Archidiecezji.
 6. Śladami świętych, błogosławionych Sług Bożych i męczenników związanych z Archidiecezją
  Łódzką.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym.

Termin przesłania prac konkursowych przez szkoły / uczestników – do 15.11.2021 r.

Termin ogłoszenia wyników Konkursu przez Komisję Konkursową i podsumowania Konkursu
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi ul. Stanisława Kostki – 07.12.2021 r.