Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej

STATUT Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. O. Anastazego Pankiewicza Rozdział I. Informacje ogólne Art. 1 §1. Szkoła posiada nazwę: Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. O. Anastazego Pankiewicza. Jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. §2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: Bernardyńska Szkoła Podstawowa. §3. Szkoła ma … Czytaj dalej Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej