+48 42 617 21 54

Konkurs plastyczny „W bajkowym świecie Mikołajka, Asterixa, Tintina…”

Organizatorzy konkursu:

– Katolickie Liceum Ogólnokształcące oo. Bernardynów im. bł.o Anastazego Pankiewicza w Łodzi

– nauczyciele języka francuskiego Beata Zawalich i Klaudia Żebrowska

Patronat konkursu:

– Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego  „Łódzkie bardziej francuskie”.

 

Cele konkursu:

– motywowanie do poznawania dziecięcej i młodzieżowej literatury francuskojęzycznej

– zainteresowanie dzieci i młodzieży zjawiskiem frankofonii

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

– inspirowanie do pracy twórczej

 

Uczestnicy konkursu:

– uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

 

Warunki uczestnictwa:

– uczestnik ma za zadanie przygotować pracę plastyczną, obrazującą postać lub jakąś scenkę z powieści / komiksu francuskiego lub belgijskiego

– technika prac dowolna (rysunek, akwarela, wydzieranka, grafika, collage, technika mieszana itp.)

 

Uwaga: prosimy o niekorzystanie z materiałów sypkich tj. ryż i kasza oraz plasteliny

– format prac A3

– opis prac na odwrocie:  imię i nazwisko autora; nazwa szkoły / placówki, adres, telefon; imię i nazwisko oraz telefon nauczyciela / opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował

  pracę; tytuł pracy.

– nie będą przyjmowane prace zbiorowe                                    

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami,  eksponowania ich i publikowania ; prace nie będą zwracane wykonawcom

– ewentualne koszty związane z udziałem w konkursie i ceremonii wręczania nagród pozostają w gestii uczestników bądź instytucji delegującej

– organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników konkursu, prac, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczenia informacji o konkursie w mediach
i internecie.

 W tym celu wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Załącznik  1

 

Termin i miejsce nadsyłania prac:

 

Prace należy przysyłać do dnia 05 lutego 2019 roku na adres :

  Katolickie Liceum Ogólnokształcące oo. Bernardynów,

  91-738 Łódź ul. o. A. Pankiewicza 15

  Z dopiskiem: Konkurs plastyczny Francja

 

Prace można też dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Kontakt telefoniczny: 42 6561124 lub 605 635 268 lub 506 236 410

Kontakt e- mailowy: beatazet@poczta.onet.pl/zebrowskak@interia.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

– o wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa

– prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane

– werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie

– zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wygranej i terminie wręczenia nagród

– najciekawsze prace będą wystawione w Manufakturze w czasie obchodów Frankofonii oraz w Centrum Dialogu w czasie V Małego Festiwalu Piosenki Francuskiej

– rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest około 16 marca 2019 roku.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załącznik  1