+48 42 617 21 54

Projekt „Razem dla edukacji”

no images were found

Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. O. Anastazego Pankiewicza w Łodzi i Szepetowska Specjalistyczna Szkoła Internat I-III st. z pogłębionym nauczaniem niektórych przedmiotów i kursów na Ukrainie rozpoczynają współpracę w ramach projektu „RAZEM DLA EDUKACJI”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Rodzina polonijna”. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Nasz projekt nosi tytuł „Szukamy śladów Księży Niezłomnych. Nasze drogi do niepodległości”. Jego celem jest ukazanie sylwetek duchownych zaangażowanych w walkę o niepodległość, wzbudzenie zainteresowania historią, kształtowanie postaw patriotycznych oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku polskim
i umiejętności w zakresie IT.

 

 

Uczniowie naszego liceum biorący udział w projekcie współpracy szkół partnerskich „Razem dla Edukacji”, po długiej podróży dotarli w poniedziałkowy wieczór do oddalonej o prawie 700 kilometrów Szepetówki!  Nazwa projektu, jak i cel wyjazdu są niezmienne: „Szukamy śladów Księży Niezłomnych. Nasze drogi do niepodległości”.  Chodzi o pokazanie zarówno naszym, jak i ukraińskim uczniom, sylwetek duchownych zaangażowanych w walkę o niepodległość  oraz wzbudzenie zainteresowania historią obu krajów.

Nasi uczniowie odwiedzą m.in. polski cmentarz z XVII wieku oraz muzeum M. Ostrowskiego wpisane na listę UNESCO, wezmą udział w seminarium dot. Księży Niezłomnych, pojadą też obejrzeć stolicę Ukrainy – Kijów. Gospodarze zaplanowali też mnóstwo aktywności w samej szkole – przedstawienia, dyskoteki, a także czas na integrację, bo wszyscy bardzo się za sobą stęsknili od listopada!

Kalendarium:

7.05.2019r

8.05.2019r

9.05.2019r

10.05.2019r

 

 

7.05.2019r.

Był to nasz pierwszy dzień w szkole w Szepietówce. Zostaliśmy przywitani bardzo serdecznie przez naszych kolegów  z Ukrainy, ponieważ od listopada wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na kolejne spotkanie. Po uroczystym powitaniu przez dyrekcję i grono pedagogiczne przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów szepietowskiej szkoły.  Następnie udaliśmy się z wizytą do władz miejskich, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Szepietówki. Opowiedział nam on o funkcjonowaniu lokalnych władz.  Poznaliśmy również zasady głosowania w tamtejszej radzie, wcielając się w rolę jej członków.

Po powrocie do szkoły wzięliśmy udział w otwartej lekcji języka polskiego przeprowadzonej przez panią Ninę Litwińczuk. Nawiązując do najważniejszych dzieł polskiej literatury: „Potopu”, „Pana Tadeusza” i „Dziadów cz.III” poruszyliśmy temat księży niezłomnych. Uczniowie z Ukrainy odczytali wybrane fragmenty wymienionych utworów, abyśmy wspólnie mogli zastanowić się, czym charakteryzowali się ich bohaterowie.  Zarówno ojciec Kordecki, jak i ksiądz Robak oraz ksiądz Piotr dzięki swojej pokorze, odwadze, wytrwałości i pobożności niestrudzenie działali na rzecz dobra ojczyzny.

Po południu wspólnie udaliśmy się do Muzeum Mikołaja Ostrowskiego w Szepietówce. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Etnograficzne, w którym wiele dowiedzieliśmy się o ukraińskich obyczajach oraz codziennym życiu ludzi w minionych stuleciach. Obejrzeliśmy również poruszającą wystawę dotyczącą wojny na wschodzie Ukrainy.

Po opuszczeniu muzeum udaliśmy się na wycieczkę, aby lepiej poznać miasteczko. Zapoznaliśmy się z najważniejszymi obiektami Szepietówki oraz jej bogatą historią, w której dużą rolę odegrali Polacy. Świadectwem tego jest polski cmentarz z XVIII wieku, który odwiedziliśmy, a także cukrownia założona przez Potockich.

Po kolacji bawiliśmy się wspólnie na dyskotece. Był to wieczór pełen muzyki, zabawy i tańca. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku przygotowanego przez naszych kolegów.

 

8.05.2019r.

Kolejny dzień naszej wizyty na Ukrainie, zarówno dla grupy polskiej, jak i ukraińskiej, był bardzo intensywny. Rozpoczął się on otwartą lekcją historii przeprowadzoną przez panią Ludmiłę Moroz. W czasie zajęć rozmawialiśmy o drodze do niepodległości naszych państw. Nie baliśmy się poruszać trudnych dla nas tematów, takich jak sytuacja Ukraińców w II Rzeczypospolitej, rzeź wołyńska w 1943r. oraz akcja Wisła w 1947r. Przypomnieliśmy również bohaterów naszej wolności: Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego czy Symona Petlurę.  Na koniec wspólnie zastanawialiśmy się, jakie stosunki powinny panować między naszymi narodami.

Po zakończeniu lekcji miało miejsce seminarium przeprowadzone przez ojca Leona z zakonu franciszkanów. Dzięki wykładowi wiele dowiedzieliśmy się o niezłomnej postawie katolickiego duchowieństwa na okupowanym przez Rosję Krymie, gdzie posługuje ojciec Leon.

Po zakończeniu seminarium, podobnie jak wczoraj, mogliśmy obejrzeć spektakl przygotowany przez kolegów z Ukrainy. Byliśmy zachwyceni ich talentem, wspaniałą grą aktorską oraz niezwykłymi kostiumami. Przygotowanie przedstawienia z pewnością kosztowało ich mnóstwo pracy.

Po obiedzie odwiedziliśmy Międzyszkolny Naukowy Kombinat – szkołę w której nasi ukraińscy rówieśnicy mają możliwość nauczyć się wybranego zawodu. Odwiedziliśmy pracownie, w których kształcą się przyszli fryzjerzy, kucharze, kierowcy czy krawcowe. Spotkaliśmy się również z prawosławnym księdzem oraz ukraińskimi żołnierzami, którzy niedawno wrócili z wojny w Donbasie. Możliwość porozmawiania z jej bardzo skromnymi bohaterami była dla nas zarówno wielkim zaszczytem, jak i bardzo poruszającym doświadczeniem, które na długo zostanie w naszej pamięci.

Wieczorem razem bawiliśmy się na wspólnym grillu w lesie. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem  pysznej kolacji przygotowanych przez naszych ukraińskich przyjaciół. Nie zabrakło również gier terenowych, sportu, muzyki i tańca.

9.05.2019r.

To już trzeci dzień naszego pobytu na Ukrainie. Podobnie jak poprzednie, był on pełen niezapomnianych wrażeń.

Wczesnym rankiem wspólnie wyruszyliśmy na całodniową wycieczką do Kijowa. Warto wspomnieć, że 9.05 na Ukrainie świętuje się Dzień Zwycięstwa, dlatego mieliśmy okazję przyjrzeć się uroczystościom patriotycznym.  Dzięki naszym przewodnikom mogliśmy poznać najciekawsze miejsca ukraińskiej stolicy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy wizytą w Ławrze Peczerskiej – zabytkowym klasztorze prawosławnym wpisanym na listę UNESCO. Następnie odwiedziliśmy znajdujące się na świeżym powietrzu Muzeum Historii Ukrainy w Okresie II Wojny Światowej. Oprócz licznie zgromadzonego tam sprzętu wojskowego mogliśmy zobaczyć tam jeden z symboli Kijowa – pomnik Matki Ojczyzny. Udaliśmy się również pod pomnik ofiar wielkiego głodu , upamiętniający tragiczną śmierć około 7 milionów Ukraińców w latach 1932-1933.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy wizytą na najsłynniejszym placu Kijowa – Majdanie Niezależności, na którym rozpoczęła się zarówno pomarańczowa rewolucja w 2004r., jak i rewolucja godności w 2014r. oraz głównej arterii miasta – reprezentacyjnej ulicy Chreszczatyk. Podczas zwiedzania mieliśmy również okazję podróżować najgłębszym w Europie metrem – jedna z jego stacji, Arsenalna, znajduje się na głębokości 105 metrów.

 

10.05.2019r.

To już ostatni dzień naszego pobytu w Szepietówce. Rozpoczęliśmy go zajęciami technicznymi, podczas których poznaliśmy symbolikę narodowych ozdób ukraińskich – tradycyjnych wieńców, które następnie własnoręcznie wykonaliśmy. Ich barwy – pierwszy w kolorze flagi ukraińskiej, a drugi w kolorze flagi polskiej – są symbolem naszej współpracy i chęci budowania pozytywnych relacji między naszymi narodami.

Po zakończeniu zajęć nastąpiło uroczyste pożegnanie, w którego przygotowanie aktywnie zaangażowały się obie grupy. Część artystyczna, zatytułowana „Dla Niepodległej” była poświęcona wolności naszych narodów. Nie zabrakło polskich pieśni patriotycznych: „O mój rozmarynie”, wykonanej przez uczennicę szkoły w Szepietówce oraz „My, Pierwsza Brygada” wykonanej przez uczniów KLO Ojców Bernardynów, a także ukraińskiej piosenki: „Chcę pokoju na ziemi”. Występy uświetniły również recytacje utworów patriotycznych, do których zaliczały się między innymi „Oblicza ojczyzny” Tadeusza Różewicza czy „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą” Leopolda Staffa. Dzięki prezentacjom multimedialnym przygotowanym przez uczniów szepietowskiej szkoły mogliśmy również utrwalić swoją wiedzę o kapłanach niezłomnych.

Po zakończeniu części artystycznej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu oraz wręczenie certyfikatów jego uczestnikom. Miało również miejsce rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną i notatkę do gazetki szkolnej dotyczącą księży niezłomnych.

Wizyta w Szepietówce umożliwiła nam nie tylko wzbogacenie wiedzy historycznej, ale przyczyniła się również do utrwalenia postaw patriotycznych oraz zwiększenia świadomości narodowej uczniów z obu państw. Dla naszych przyjaciół z Ukrainy była to także szansa na podniesienie kompetencji językowych.  Podczas projektu nawiązaliśmy też wiele nowych relacji. Kiedy przyszedł czas pożegnania, w oczach wielu z nas zakręciły się łzy. Był to dla nas wszystkich niezapomniany czas i mamy nadzieję, że spędzone razem chwile w przyszłości zaowocują poprawą relacji między naszymi narodami.

 

 

Grupa z Ukrainy pod koniec listopada 2018r. przyjechała do Polski na wizytę studyjną. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce programowej do Warszawy, w tematycznych warsztatach, w otwartych lekcjach języka polskiego i historii. W naszej szkole odbyło się też seminarium z prelegentami z Muzeum Tradycji Niepodległościowych czy Instytutu Pamięci Narodowej.
Wiosną 2019r. grupa uczniów ze szkoły z Łodzi odwiedzi szkołę w Szepietówce na Ukrainie.

Projekt „RAZEM DLA EDUKACJI” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Rodzina polonijna”.

Kalendarium:

26.XI.2018

27.XI.2018

28.XI.2018

29.XI.2018

30.XI.2018

Regulaminy konkursów na prezentację multimedialną oraz notkę do gazetki szkolnej:

notatka do gazety

prezentacja multimedialna

 

I dzień – 26.XI.2018

Poniedziałek był pierwszym dniem, kiedy uczniowie z Szepetówki odwiedzili szkołę
i poznali naszych uczniów, biorących udział w projekcie.

Po śniadaniu dyrekcja szkoły,  oraz uczestnicy projektu udali się na Piotrkowską 104. Tam przyjęła nas prezydent Miasta Łodzi – p. Hanna Zdanowska, która bardzo ciepło nas przyjęła. Każdy z uczestników projektu dostał specjalny egzemplarz „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta.

Później młodzież podzieliła się na grupy. Młodsza część wzięła udział we wspólnym śpiewaniu polskich pieśni i piosenek razem z panią Anną Arendt oraz panem Piotrem Jedliną, a starsza grupa uczestniczyła w lekcji języka polskiego (razem
z licealną IIb), prowadzonej przez pana Marcina Jastrzębowskiego.

Potem przyszedł czas na poznanie Łodzi. Nasz nauczyciel historii, p. Cezary Pawlak, oprowadził grupę po okolicach Starego Miasta oraz cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Na koniec dnia grupa z Ukrainy oraz uczniowie klasy IIb integrowali się wspólnie
w sali 22. Nie zabrakło jedzenia, gier, konkursów ani muzyki.

no images were found

Do góry

II dzień – 27.XI.2018

Wtorek to dla grupy projektowej mocno intensywny dzień. 

Do południa starsza grupa miała lekcję historii „Niepodległość i co dalej”, prowadzoną przez Szymona Pawlaka z Centrum Dialogu im.  Marka Edelmana,
a młodsi w tym czasie warsztaty plastyczne z pracownikiem Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego,  panem Jakubem Jaskółowskim. Efekty pracy widać w naszej galerii zdjęć,  
a uśmiechy na twarzy potwierdzają zadowolenie uczestników z formy zajęć. 

Przed południem mieliśmy ważne wydarzenie,  seminarium nt.  „Księża Niezłomni
w walce o wolność i niepodległość”. 
Prelegenci w sposób dynamiczny i przystępny dla młodzieży przedstawili sylwetki wybranych duchownych. Nasza grupa projektowa,  społeczność szkoły oraz goście zaproszeni na wydarzenie (w tym pani Maria Piotrowicz
z łódzkiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”) poznali niezłomnych księży:

  • ojca Anastazego Pankiewicza – wystąpienie przygotował vice dyrektor szkoły pan Marcin Jastrzębowski 
  • o ks.  Rochu Łaskim opowiedział pan Grzegorz Wróbel – przedstawiciel Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 
  • ojca Tomasza Rostworowskiego przybliżył nam pan Grzegorz Nawrót z łódzkiego oddziału IPN
  • o ojcu Stefanie Miecznikowskim opowiedział autor książki pt.: „Ksiądz Stefan Miecznikowski. Jezuita i harcerz” pan Paweł Spodenkiewicz, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. 

Ciekawostką dla wszystkich słuchaczy była informacja o nowym święcie narodowym
w kalendarzu Polaków. Dzień 19 października to 
Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Po południu grupa z Ukrainy wzięła udział w warsztatach o polskich symbolach narodowych.  Spotkanie miało miejsce w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się dlaczego Polska Flaga jest biało-czerwona, skąd się wziął Orzeł Biały
i dlaczego „Mazurek Dąbrowskiego” został Naszym hymnem narodowym.

no images were found

Do góry

III dzień – 28.XI.2018

Środkowy dzień wizyty przeznaczony był w całości na wycieczkę do Warszawy. Cała grupa razem udała się do stolicy naszego kraju, aby poznać jej historie z elementami także tych „niezłomnych”, cichych, czasami bezimiennych bohaterów.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Spaceru po Starym Mieście: plac zamkowy, Zamek Królewski, kolumna Zygmunta, Archikatedra św. Jana – gdzie poznajemy prymasa niezłomnego, kardynała Stefana Wyszyńskiego i miejsce jego pochówku oraz rynek ze słynnym pomnikiem Syrenki, patronki Warszawy.

Kolejna część spaceru było przejście Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki
– miejsce urzędowania Prezydenta Polski. Po drodze minęliśmy pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego.  Zakończenie spaceru na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza (szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone
z cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie).

Dla większości naszych gości z Ukrainy to pierwszy kontakt z Warszawą, stąd chociaż
z okien autokaru zobaczyli Sejm i Senat, Łazienki Królewskie, Belweder, Stadion Narodowy, Pałac Kultury i Nauki, Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Ważny punkt zwiedzania w temacie naszego projektu to Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, a także lekcja muzealna w Muzeum Narodowym pt. „Polak mały”. Przez wiele lat naszego kraju nie było na mapie Europy. Zwiedziliśmy wystawę i dowiedzieliśmy się, jak wyglądała droga do odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaliśmy też sobie pytanie, co wtedy  znaczyło być Polakiem, a co to oznacza teraz.

To był wspólny dzień z mocno intensywnym zwiedzaniem. Nasza stolica ma jeszcze wiele godnych poznania miejsc,  na pewno są to powody aby jeszcze w przyszłości ją odwiedzić.

no images were found

Do góry

IV dzień – 29.XI.2018

To już czwarty dzień naszego projektu.  Spędziliśmy go ambitnie i aktywnie. 

Najpierw odbyły się warsztaty IT,  podczas których w zespołach mieszanych powstały prezentacje na jutrzejszą uroczystość.  Uczestnicy opracowali wybrane sylwetki księży niezlomnych.  Jutro wyniki swojej pracy przedstawia nam podczas uroczystości szkolnej.  

Przed południem rozpoczęły się warsztaty w Centrum Dialogu im.  Marka Edelmana wraz z pokazem filmu o Janie Karskim.  Ten obiekt to wizytówka naszego miasta,  które ma korzenie wielokulturowości.  

W formie aktywnej odbyły się dziś także zajęcia w Muzeum Tradycji  Niepodległościowych,  gdyż układając puzzle i tworząc plakat – kolaż,  nasi goście dowiedzieli się kim był  Piłsudski i dlaczego świętujemy 11 listopada jako Dzień Niepodległości. 

Ostatnim punktem czwartkowego programu była wizyta w Centrum Nauki i Techniki EC1. Dzieci z wielką chęcią poznały tajniki tego miejsca,  zarówno w postaci gier i zabaw,  jak i bardzo trafionego do ich wieku  komentarza naszego przewodnika.  Pozostał niedosyt,  bo to miejsce potrafi zaangażować młodych ludzi na kilka godzin. 

Nie dociera do nas,  że jutro widzimy się po raz ostatni. Są nawiązane relacje, jest swoboda w poruszaniu się po budynku szkoły i co najważniejsze,  chęć do wspólnego spędzania czasu.

no images were found

Do góry

V dzień – 30.XI.2018

To już ostatni dzień naszej wspólnej pracy. 

Dzień rozpoczynamy wspólnym spacerem na pobliski cmentarz na Dołach, aby pod krzyżem – mogiłą zbiorową złożyć kwiaty i zapalić znicze. Potem wraz z całą społecznością szkolną, uczniowie z Ukrainy wzięli udział we Mszy Świętej.

Piątek ma smak słodko – gorzki, jesteśmy bowiem świadkami wyników wspólnej pracy podczas uroczystości szkolnej. Wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy opracowane prezentacje niezłomnych:

– kardynała Stefana Wyszyńskiego

– ojca Martyniana Darzyckiego

– siostry Izabeli Łuszczkiewicz

– księdza Jerzego Popiełuszko

– ojca Tadeusza Burzyńskiego

– ojca Tomasza Rostworowskiego

Po tej części był czas na wspólne śpiewanie, zarówno pieśni polskiej „Hej, sokoły”
czy piosenki harcerskiej „Stokrotka”, jak i występy naszych koleżanek z Ukrainy. 

Podczas uroczystości pojawił się także krótki panel z poezją. Wierszami księdza Jana Twardowskiego chcieliśmy podzielić się z grupą z Ukrainy literackim doświadczeniem tego duszpasterza. Jego wiersze są traktowane jako przesłanie duszpasterskie i poradniki dobrego życia.

Po południu wygospodarowaliśmy czas na zabawę podczas wizyty w łódzkim Experymentarium na terenie Manufaktury. To miejsce, w którym niezależnie od wieku każdy dobrze się bawi, a przy okazji uczy. Tu nauka nie ma tajemnic. Każdy może samodzielnie poznać i zrozumieć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia poprzez zabawę.

Wizytę naszych gości z Ukrainy zakończymy wspólnym wieczorem integracyjnym
z poczęstunkiem, muzyką i przednią zabawą. 

Widzimy się z Wami, nasi przyjaciele, już w maju 2019! 

no images were found

Do góry