+48 42 617 21 54

Utworzenie ekopracowni w BSP

Utworzenie ekopracowni w Bernardyńskiej Szkole Podstawowej im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”- edycja 2023

Beneficjent: Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) w Krakowie
Realizator: Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi 
Wartość całkowita zadania: 58 834 pln
Wartość dofinansowania: 55 134 pln w formie dotacji

Utworzenie punktu dydaktycznego zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”
www.wfosigw.lodz.pl