+48 42 617 21 54

Szkolny Konkurs Głośnego Czytania

Czytanie jest dla umysłu tym,
czym gimnastyka dla ciała”

Regulamin
SZKOLNEGO KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA
29 września 2020 r.

1. Cele konkursu:
Upowszechnianie czytelnictwa.
– Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
– Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów.
– Kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej mowy.
– Uczenie aktywnego odbioru literatury.

2. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
– Uczniowie klas IV i V.
– Uczniowie klas VI, VII i VIII.

3. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Głośnego Czytania – 29.09. 2020 r. w PSP OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym

4. ZASADY KONKURSU
– Konkurs ma charakter jednoetapowy.
– Uczestnicy nagrywają film, na którym głośno odczytują wskazany fragment lektury:
Klasy IV i V „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy
Klasy VI, VII i VIII „Balladyna” Juliusza Słowackiego ( akt I scena II).
– Nagranie należy wysłać do dnia 25. 09. 2020 r. na adresy e-mail:
jotpoplawska@gmail.com i h.jablonska@poczta.onet.pl
– Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony dnia 29.09. 2020 r. w czasie obchodów Dnia Głośnego Czytania.
– Zwycięskie nagranie zostanie zamieszczone na profilu facebookowym szkoły.

5. KRYTERIA OCENY
– Wierność treści czytanego tekstu.
– Płynność czytania.
– Dykcja.
– Dbałość o kulturę języka.
– Oryginalność interpretacyjna.

6. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
Dyrektor szkoły Jolanta Harasimiuk oraz Justyna Popławska i Hanna Jabłońska