+48 42 617 21 54

Świetliczaki na tropie zagadek

Nasza świetlica w tym roku przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie… zagadek”.
Cele projektu to dobra zabawa oraz:
• wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.
W naszej świetlicy odbyły się zajęcia o zamkach w Polsce. Były ciekawostki i legendy, a także powstały finalnie ilustracje zamku dowolną techniką.