+48 42 617 21 54

Poświęcenie sztandaru szkoły

Nasza szkoła św. Franciszka
Wznosi się dumnie wśród lasów i pól
Prawda i dobro chcą tu zamieszkać
Wyryć nam w sercach cnót wszelkich wzór.
 
Dzisiejszy dzień był wyjątkowy dla całej społeczności szkolnej. Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez przedstawiciela organu prowadzącego szkołę o. Gwidona Hensela oraz dyrektora szkoły o. Juwenalisa Andrzejczaka wraz z proboszczami i diakonem z parafii w Kalonce i Starych Skoszewach został poświęcony sztandar szkoły i przekazany młodzieży szkolnej.
 
Od dziś patronem naszej szkoły jest założyciel Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszek z Asyżu, patron ekologii.
 
Dziękujemy za obecność sympatykom szkoły, dyrekcji Szkoły Bernardyńskie w Łodzi i rodzicom naszych uczniów. Było nam miło przeżywać tę uroczystość w obecności łódzkiego kuratora oświaty Waldemara Flajszera, członka zarządu województwa łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego oraz wójta gminy Nowosolna Piotra Szcześniaka.
To był dzień pełen wrażeń i wzruszeń!