+48 42 617 21 54

Informacja dla rodziców przedszkolaków

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym na podstawie decyzji organu prowadzącego pozostawia oddziały przedszkolne
zamknięte do 24.05.2020r.

Decyzja taka podyktowana jest troską o zdrowie, życie
i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

o. Juwenalis Zbigniew Andrzejczak OFM Dyrektor Szkoły