+48 42 617 21 54

Dzień wolontariatu

Właśnie rozpoczął się w naszej szkole dzień wolontariatu – to okazja, aby dowiedzieć się kim jest wolontariusz. Zaprosiliśmy przedstawiciela fundacji „KTOSIOWO”, aby przeprowadził pogadankę z uczniami. Będzie szkolna loteria i wystawa informacyjna o formach wolontariatu.
Dziękujemy p. Joannie Talarowskiej – Styś za organizację tego bardzo potrzebnego wydarzenia na terenie szkoły!