+48 42 617 21 54

Nasze Ekologiczne Pracownie – PSPW

Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”- edycja 2021

Beneficjent: Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) w Krakowie
Realizator: Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym 
Wartość całkowita zadania: 55 600 pln
Wartość dofinansowania: 50 000 pln w formie dotacji

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”