+48 42 617 21 54

Współpraca z partnerami edukacyjnymi

Od wielu lat podejmujemy starania o pozyskiwanie partnerów edukacyjnych, aby rozwijać ofertę obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Celem, który sobie postawiliśmy, jest zbudowanie całościowego programu edukacyjnego dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Dlatego dobór podmiotów współpracujących pozwala organizować zajęcia dla uczniów przejawiających różnorodne zainteresowania: matematyczne, przyrodnicze i informatyczne, ale także humanistyczno-społeczne, prawnicze czy artystyczne.

Ważną grupę podmiotów współpracujących stanowią partnerzy organizujący zajęcia o charakterze psychologicznym i wychowawczym.

Budując ofertę zajęć dodatkowych pragniemy:

 • wykraczać poza podstawę programową nauczania;
 • poszukiwać ciekawych, innowacyjnych, nowoczesnych i zgodnych
  z oczekiwaniami uczniów i rodziców form edukacji;
 • dawać możliwość różnorodnego rozwoju zainteresowań i predyspozycji
 • uczyć współdziałania;
 • wychowywać w duchu poszanowania dla Ojczyzny, historii i drugiego człowieka;
 • stwarzać szansę zapoznania ze specyfiką edukacji akademickiej, którą każdy
  z uczniów niebawem podejmie;
 • uwrażliwiać społecznie.

W ostatnich latach podjęliśmy współpracę z:

Politechnika Łódzka

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Okręgowa Rada Adwokacka

  Instytut Pamięci Narodowej

  Dziecięcy Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Starego Cmentarza

  KS Społem