+48 42 617 21 54

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. o. A. Pankiewicza w Łodzi

rozpocznie się 30 stycznia br.

Uwaga: zapraszamy kandydatów do naszego liceum na dwa dodatkowe terminy spacerów po szkole – 19.04 i 26.04

Kandydatów do Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy na spacery z nauczycielem w wybranym terminie. Wystarczy zgłosić swoją obecność na wskazany w terminarzu termin poprzez email lub telefon, a potem wziąć udział w spacerze z nauczycielem, który oprowadzi Państwa po naszej szkole i odpowie na pytania związane z nauką w naszym liceum. Taka spersonalizowana forma spotkała się z wysoko ocenionym przyjęciem przez Kandydatów i ich rodziców jako trafiona i spełniająca ich oczekiwania.

Spotkanie ma wówczas dedykowany charakter pod kątem poznania oczekiwań Kandydata i jednocześnie zadania pytań dotyczących spełnienia formalnych wymagań do rozpoczęcia nauki w naszej placówce.

TERMINARZ DEDYKOWANYCH SPACERÓW PO SZKOLE DLA KANDYDATÓW DO Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. o. Anastazego Pankiewicza

Dni spotkań:Możliwe godziny spotkania:
Luty 202301.02.2023 (środa)
04.02.2023 (sobota)
15.02.2023 (środa)
18.02.2023 (sobota)
16.00 lub 16.30 lub 17.00
10.00 lub 10.30
16.00 lub 16.30 lub 17.00
10.00 lub 10.30
Marzec 202301.03.2023 (środa)
11.03.2023 (sobota)
15.03.2023 (środa)
18.03.2023 (sobota)
16.00 lub 16.30 lub 17.00
10.00 lub 10.30
16.00 lub 16.30 lub 17.00
10.00 lub 10.30
Kwiecień 202301.04.2023 (sobota)
12.04.2023 (środa)
10.00 lub 10.30
16.00 lub 16.30 lub 17.00

Na spotkanie można zgłosić się poprzez:

  • email z informacją o preferowanym terminie na adres: rekrutacja.bernardyni@gmail.com
  • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, dzwoniąc pod numer telefonu:  509 061 482

Proces rekrutacji do naszej szkoły  jest wieloetapowy.

Etap pierwszy:

  • złożenie Wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły wraz z kompletem wymaganych dokumentów (lista dokumentów wysyłana jest na prośbę kandydata):
  • dokonanie opłaty rejestracyjnej (500 złotych – zwrot opłaty przysługuje w przypadku nieprzyjęcia do szkoły, w innych okolicznościach zwrot opłaty nie przysługuje);
  • ustalenie przez sekretariat terminu rozmowy kandydata
    i rodziców z Dyrektorem Szkoły

Uwaga: w kwestionariuszu osobowym Kandydata, należy wybrać jedną ze ścieżek kształcenia:

Etap drugi:

  • rozmowa kandydata i rodziców z Dyrektorem Szkoły;
  • uzupełnienie wymaganej dokumentacji

Etap trzeci:

  • podpisanie umowy z rodzicami kandydata.
terminarz-BLO-2023