+48 42 617 21 54

Rodzicielskie czwartki: uczucia

Event Date:Address:

Jakie dobro spotyka dziecko, którego rodzic nie unieważnia jego uczuć? Przeczytajcie! 

pozwól mi płakać ze smutku i krzyczeć ze zranienia