+48 42 617 21 54

Odwiedziny z Pałacu Młodzieży

Event Date:Address:

Klasy pierwsze BSP gościły panią Martę z Pałacu Młodzieży.

Tematem zajęć była twórczość Juliana Tuwima. Wiersze łódzkiego poety towarzyszyły im na warsztatach teatralnych, filmowych, plastycznych, muzycznych i przyrodniczych!