+48 42 617 21 54

Projekt Can/can’t

Drugoklasiści w ramach projektu can’can’t pod koniec rozdziału ze zwierzętami stworzyli projekt książki!