+48 42 617 21 54

Robert Mijas

Graduation:

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej, kierunek pedagogika sportu, rekreacji i turystyki oraz Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej. Były zawodnik piłki nożnej na szczeblu III-IV ligi, posiada uprawnienia trenerskie w dyscyplinie piłka nożna oraz uprawnienia instruktora pływania. Jest również czynnym Sędzią Piłkarskim na szczeblu województwa łódzkiego.

Od 2006 r. zajmował się młodzieżą niepełnosprawną, pracując w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako rehabilitant oraz instruktor terapii. 1 września 2013 r. rozpoczął pracę w Gimnazjum i Liceum OO. Bernardynów w Łodzi oraz staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe.

V.2014 – uzyskał uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
VI.2014 – uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego
VI.2014 – ukończone studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa w Poznaniu
XI.2014 –  uzyskał uprawnienia Instruktora Pływania.