+48 42 617 21 54

o. Juwenalis Zbigniew Andrzejczak

Graduation:

Dyrektor  Gimnazjum OO. Bernardynów i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 2005 r. Po święceniach kapłańskich pracował w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 2005-2007 był katechetą w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Brodach k. Kalwarii.

W 2007 r. został skierowany na studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie i pełnił posługę duszpasterską w Klasztorze OO. Bernardynów w Krakowie. Studiował poradnictwo i pomoc psychologiczną oraz psychologię twórczości w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał również certyfikat terapeuty grupowego oraz indywidualnego i pracował w ośrodkach interwencji kryzysowej dla młodzieży i dorosłych.
W  latach 2008 – 2011 pełnił funkcję rzecznika prasowego Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów), a w latach 2011 – 2013 sekretarza Konferencji Nordslavica Zakonu Braci Mniejszych. W 2012 został sekretarzem Ministra Prowincjalnego OO. Bernardynów. Od momentu ukończenia studiów, ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, studiach podyplomowych oraz seminariach z zakresu PR, terapii uzależnień i psychologii motywacji.

Od 1 września 2013 r. pełni funkcję dyrektora Gimnazjum OO. Bernardynów i KLO im. bł. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.