+48 42 617 21 54

Marcin Jastrzębowski

Graduation:

Absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Ojców Bernardynów związany ze szkołą od 1997 roku. Ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska, specjalizacje: pedagogiczna, edytorska.  Już podczas studiów rozpoczął pracę w Gimnazjum OO. Bernardynów, później także w KLO OO. Bernardynów.

Od 2008 roku pełni funkcję wicedyrektora gimnazjum, zaś od września 2013 roku również wicedyrektora liceum. Jako nauczyciel polonista podejmuje liczne inicjatywy pedagogiczne: prowadzi zajęcia wyrównawcze oraz powtórkowe do egzaminu gimnazjalnego, z sukcesami przygotowuje uczniów do konkursów polonistycznych (olimpiada języka polskiego, konkurs recytatorski, mitologicznego), przygotowywał okolicznościowe akademie według własnych scenariuszy, projekty edukacyjne. Prowadzi szkolny klub filmowy, organizuje dla licealistów wyjścia do teatrów oraz muzeów.

Stara się możliwie wszechstronnie rozwijać zawodowo, czego dowodem są ukończone w 2010 roku studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, liczne kursy, m.in. zagraniczne: „Animator kultury” – Londyn 2010; „Kształtowanie umiejętności wielokulturowych na potrzeby społeczności lokalnych na przykładzie Paryża” – Paryż 2011; „Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” – Londyn 2012 oraz szkolenia. W minionym roku szkolnym współpracował z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, efektem czego jest wprowadzenie do użytku szkolnego opracowywanego przez Politechnikę Łódzką e-podręcznika z matematyki. Obecnie stara się pozyskać różnorodnych partnerów zewnętrznych mogących znacząco wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły.