+48 42 617 21 54

Małgorzata Pawlak

Graduation:

Ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska i w 2001r. uzyskała tytuł magistra.  W 2001r. ukończyła specjalizację nauczycielską.    Od 01 września 2001r. do 31 sierpnia 2004r. była zatrudniona w Gimnazjum nr 36 przy ul. Dąbrówki 1 w Łodzi na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Pełniła również funkcję wychowawcy.   01 września 2004r.  podjęła pracę w Gimnazjum OO. Bernardynów im. bł. o. Anastazego Pankiewicza  w Łodzi na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Od tegoż roku pełni również funkcję wychowawcy.   W 2005 r. ukończyła szkolenie dla egzaminatorów organizowane przez OKE w Łodzi i nabyła uprawnienia egzaminatora egzaminu gimnazjalnego, części humanistycznej. W 2005 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego.

Przygotowuje uczniów do Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego ( troje finalistów, jeden laureat) oraz do innych konkursów, np. Turnieju Recytatorskiego Literatury Europejskiej.

Od momentu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach doskonalenia zawodowego, np. konferencja dla nauczycieli z udziałem dr Wandy Półtawskiej „O wychowaniu dzieci i młodzieży”; szkolenie dotyczące wykorzystania technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum, wykłady pt.  „Praca z dzieckiem z ADHD”.