+48 42 617 21 54

Elżbieta Świderska

Graduation:

Ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek matematyka i uzyskała tytuł magistra.  W 1994 r. ukończyła specjalizację nauczycielską. W roku 2011 r. otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Ma kilkanaście lat stażu pracy w zawodzie nauczyciela. W roku szkolnym 1994/95  pracowała w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi, następnie w latach 1996- 2001 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Królowej Pokoju  w Łowiczu (OO. Pijarów).

W 2002 r. została zatrudniona w Gimnazjum OO. Bernardynów w charakterze nauczyciela matematyki. Pełniła również funkcję wicedyrektora szkoły.
Prowadzi koło matematyczne,  w ramach którego  przygotowuje uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki (1 uczeń uzyskał tytuł finalisty i jeden zdobył tytuł laureata). P. Świderska prowadzi również zajęcia wyrównawcze oraz jest wychowawcą klasy. Od momentu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach doskonalenia zawodowego.