+48 42 617 21 54

Cezary Pawlak

Graduation:

Nauczyciel historii, wos.
Historyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1990). Nauczyciel historii na różnych poziomach nauczania: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany (2011). Z Gimnazjum i Liceum OO. Bernardynów związany od 2002 roku. Organizator szkolnych wydarzeń upamiętniających rocznice o charakterze historycznym i patriotycznym. Opiekun Szkolnego Koła Militarnego, którego celem jest poznawanie historii i tradycji polskiego czynu zbrojnego oraz organizacja rekonstrukcji historycznych. Kustosz Muzeum Miasta Łodzi, koordynator projektów wystawienniczych, historycznych i edukacyjnych. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz ochrony wartości historyczno-zabytkowych, szczególnie łódzkiego wielowyznaniowego Starego Cmentarza (prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi). Wyróżniony odznakami „Za zasługi dla miasta Łodzi”, „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony dla kultury polskiej”.