+48 42 617 21 54

Beata Zawalich

Graduation:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filologicznego. W 1994 roku otrzymała tytuł magistra filologii romańskiej, specjalność: nauczycielska. W ramach studiów uzyskała również specjalizację z języka włoskiego.

Od 01 września 1994 roku do 31 sierpnia 2005 roku była zatrudniona w XLII Liceum Ogólnokształcącym mieszczącym się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi, na stanowisku: nauczyciel języka francuskiego.

W latach 1996 – 2000 pracowała również w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łodzi.
W 2000 roku otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego, a trzy lata później – akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela dyplomowanego.
01 września 2002 roku podjęła pracę w Katolickim Gimnazjum i Liceum OO. Bernardynów w Łodzi w wymiarze 1/2 etatu, a od roku 2005 na pełen etat.
W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia klas DELF, od roku szkolnego 1998/99 rozpoczęła prowadzenie zajęć, przygotowujących młodzież szkolną do zdawania kolejnych jednostek egzaminu Delf ( Diplôme d’Études en Langue Française ). Pełniła również funkcję egzaminatora na zamkniętych sesjach delfowskich.

Przygotowuje także uczniów do udziału w Olimpiadzie Języka Francuskiego, Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego (2 laureatów i 6 finalistów) oraz do konkursów cywilizacyjnych: Gastronomia Francji, Wiedzy o Krajach Francuskojęzycznych, Festiwal Piosenki Francuskiej (uczniowie gimnazjum zdobywali premiowane miejsca w kolejnych edycjach). Wielu absolwentów KLO podjęło studia na filologii romańskiej oraz na wydziałach szkół wyższych z wykładowym językiem francuskim.

Od 1995 roku jest opiekunem studentów filologii romańskiej w Łodzi odbywających praktyki pedagogiczne.
W roku 2001 roku została wpisana do ewidencji egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka francuskiego, a w roku 2011 – egzaminu z języka francuskiego w gimnazjum. W związku z uzyskanymi uprawnieniami uczestniczy w sprawdzaniu arkuszy egzaminacyjnych jako egzaminator przy OKE w Łodzi.

Od 2008 roku jest recenzentem OKE arkuszy maturalnych i gimnazjalnych, a od roku 2013 – recenzentem zadań gimnazjalnych CKE .
Od 1995 roku organizuje wyjazdy studyjne do Francji, a od 2006 – wyjazdy językowe do Rochefort (Belgia).
Od momentu ukończenia studiów, ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, stażach językowych, m.in. w Księstwie Liechtenstein oraz w Sevres pod Paryżem.