+48 42 617 21 54

Alina Jużyczyńska

Graduation:

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej, kierunek chemia oraz studia podyplomowe na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek – fizyka. Posiada wieloletni staż pracy nauczycielskiej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Od 2004 roku pracuje w Gimnazjum OO. Bernardynów i KLO. Uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z chemii i egzaminatora gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej w OKE, w Łodzi. W 2011 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego. Od wielu lat w ramach koła chemicznego przygotowuje uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii – 5 uczniów uzyskało tytuł finalisty, natomiast w 2013 r. uczeń 2 klasy zdobył tytuł laureata. Za swoja pracę otrzymuje wiele nagród i listów gratulacyjnych od Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Ukończyła kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo w WODN w Łodzi. Ma doświadczenie w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak również z uczniami z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. Od momentu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, seminariach i warsztatach metodycznych związanych z wykonywanym zawodem.