+48 42 617 21 54

Agnieszka Grzelak

Graduation:

Absolwentka Wydziału Matematyki,  Fizyki i  Chemii  Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek chemia (1995r.) oraz Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filia w Łodzi, kierunek – teologia ogólna (2010r.). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Metod Nauczania Fizyki i Matematyki” na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (2011r.)

W 1995 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ukończyła kurs dla egzaminatorów przedmiotów maturalnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w różnych typach szkół (technikum chemiczne, liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, gimnazjum). Od 2006 została zatrudniona w Gimnazjum OO. Bernardynów i KLO im. Pankiewicza. Pełni funkcję wychowawcy klasy.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia: „Kurs komputerowy w zakresie edukacji multimedialnej”, „Komputerowe wspomaganie procesów kształcenia”, „Jakość w edukacji zawodowej”, „Aktywizujące metody kształcenia”, „Diagnozowanie osiągnięć uczniów na lekcjach chemii”, „Ścieżki edukacyjne w praktyce szkolnej”, „Przedmiotowy system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów”, „Kształcenie dorosłych”, „Pedagogiki zabawy”, „Kurs metod aktywizujących i technik zabaw”; warsztaty matematyczne: „Myślę, więc gram. Gram, więc myślę.” oraz „Popchnąć do myślenia! Jak pracować z uczniami o różnych uzdolnieniach matematycznych”.