+48 42 656 11 24

Uniwersytet Młodego Odkrywcy startujemy już 20 lutego!

Celem projektu jest umożliwienie uczniom gimnazjów z Łodzi i woj. łódzkiego uczestnictwa w odpowiednio zaprojektowanym cyklu zajęć zorganizowanych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz kilku ciekawych miejscach poza uczelnią, które mają wciągnąć młodzież w intelektualną i emocjonalną przygodę z fizyką i naukowcami.
Oczekiwane efekty to m.in. rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, kształtowanie wiedzy z zakresu fizyki i metod fizyki oraz zastosowań fizyki, inspirowanie uczestników do podejmowania działań badawczych i kształtowanie podstawowych umiejętności w tym zakresie, zapoznanie uczniów ze środowiskiem pracowników naukowych Wydziału, z wyposażeniem laboratoriów i prowadzonymi w nich badaniami, włączanie uczniów w działania o charakterze społecznym polegające na podejmowaniu działań popularyzujących zagadnienia fizyki poznawane w czasie zajęć realizowanych w ramach Projektu.

W projekcie uczestniczyć będzie klasa 1b pod opieką p. Anny Barczyńskiej.

Koncepcja realizacji zajęć została oparta na założeniu, iż zajęcia mają stanowić spójny cykl umożliwiający uczestnikom osiąganie celów założonych przez organizatorów programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celom oraz przyjętej koncepcji realizacji podporządkowane są struktura cyklu zajęć oraz formy realizacji. Cykl obejmuje 9 zajęć realizowanych w ciągu jednego semestru – od 20 lutego do 17 czerwca 2017r. Pięć spotkań odbędzie się na Wydziale. Każde z nich będzie trwać trzy godziny lekcyjne i obejmować część wykładową oraz część warsztatowo-laboratoryjną z elementami konwersatorium. Tematyka tych zajęć (fizyka, jako nauka, fizyka lotów, termodynamika, elektryczność) i kształtowane na nich umiejętności będą przygotowaniem do realizowania zajęć terenowych. Zajęcia terenowe będą dotyczyć sposobów wykorzystywania wiedzy i metod fizyki w najbliższym otoczeniu (lotnictwo, transport kolejowy, energetyka, badania przestrzeni pozaziemskiej). Zajęcia te będą odbędą się w aeroklubie na terenie portu lotniczego w Łodzi, w Muzeum Kolejnictwa w Rogowie, w Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź-Miasto Kultury” oraz w Planetarium EC1. Ostatnie zajęcia będą poświęcone prezentacji i podsumowaniu osiągnięć uczestników zajęć UMO podczas ich czynnego uczestniczenia w Festiwalu Szkolnych Kół Fizycznych realizowanym na Wydziale.