+48 42 656 11 24

Trzecie klasy z Ogrodzie Botanicznym

Nasi trzecioklasiści wybrali się na wycieczkę do Ogrodu
Botanicznego.  Podczas wizyty w Skansenie Roślinnym zwiedzali starą
chałupę, poznawali rośliny przydomowe i użytkowe (w tym rośliny
włóknodajne). Oglądali także narzędzia służące do pozyskiwania włókien
oraz do tkania. Następnie przystąpili do działania i podzielni na
grupy sami wytwarzali lniane tkaniny.