+48 42 656 11 24

Lekcja na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

9 lutego gimnazjaliści realizujący ścieżkę humanistyczną z klasy 1a, pod opieką p. Marcina Jastrzębowskiego, uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji. Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy absolwentów prawa oraz zwiedzeniu budynku uczniowie w akademickiej sali rozpraw przeprowadzili lekcję, której problemem było postawienie Priama, króla Troi, przed Trybunałem Stanu.

Postawą zaaranżowanej rozprawy sądowej były omówione wcześniej na lekcji języka polskiego fragmenty „Iliady” oraz film „Troja” w reżyserii Wolfganga Petersena.

Na potrzeby lekcji odstąpiono od ścisłego trzymania się fabuły. Rozpatrywany problem dotyczył  odpowiedzialności króla za Troję, przedkładania dobra bliskich ponad dobro obywateli, zaniechań, których mógł potencjalnie dopuścić się, zezwalając na wprowadzenie konia do miasta. Oskarżony Priam, a przede wszystkim świadkowie (Helena, Parys, Hektor, Kasandra, Antenor i obywatel miasta) znaleźli się w krzyżowym ogniu pytań prokuratora i adwokata. Wydany przez sędziego wyrok gwarantuje kontynuację lekcji w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Część dalsza nastąpi…

Serdeczne podziękowania składamy p. dr Annie Górczyńskiej, która inspirowała, podpowiadała i umożliwiła przeprowadzanie tej nietypowej lekcji.