+48 42 656 11 24

Rekrutacja 2019/2020

Linki do pobrania kwestionariusza oraz spisu wymaganych dokumentów na dole strony.

KLO OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019 20.12.2018

 

ZASADY REKRUTACJI:
KROK 1:

Złożenie wypełnionego formularza do sekretariatu szkoły do 6 kwietnia 2019.

KROK 2:

Indywidualna rozmowa rodziców i kandydata z dyrektorem szkoły.

KROK 3:

Dostarczenie dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia szkoły
oraz oryginału zaświadczenia z wynikiem egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.